ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายการต้อนรับ-ส่ง สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธ) ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายการต้อนรับ-ส่ง สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธ) ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ