ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดพังงาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring)

ศาลจังหวัดพังงาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring)


เอกสารแนบ