ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการฯ เผ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการฯ เผ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม


เอกสารแนบ