ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ