ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย (ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 หน่วย ศาลแขวงนครศรีธรรมราช 1 หน่วย) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เอกสารแนบ