ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้ในการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว กับการเช่าหลักทรัพย์นายประกันอาชีพ

การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้ในการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว กับการเช่าหลักทรัพย์นายประกันอาชีพ


เอกสารแนบ