ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดปากพนังศึกษาดูงานระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM)

ศาลจังหวัดปากพนังศึกษาดูงานระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM)


เอกสารแนบ