ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) และพื้นที่รอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมจำนวน 7 เดือน)
เอกสารแนบ