ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว นำมาทดลองใช้ในศาลชั้นต้น

ศาลจังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว นำมาทดลองใช้ในศาลชั้นต้น


เอกสารแนบ