ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ จากอาคารที่ทำการศาลหลังเก่าไปยังอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่ และขนย้ายภายในอาคารที่ทำการศาลหลังเก่า
เอกสารแนบ