ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

๑๓๔ ปี ศาลยุติธรรม

๑๓๔ ปี ศาลยุติธรรม
          ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๙ ศาลจังวัดนครศรีธรรมราช โดยนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ
พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๔ ปี ศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ พิธีบำเพ็ญกุศล นิทรรศการเกี่ยวกับวันศาลยุติธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เลี้ยงอาหาร
และบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง