ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ