ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการศาลฯ ถวายการต้อนรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการศาลฯ ถวายการต้อนรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


เอกสารแนบ