ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เปิดเผยราคากลางเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ ๕) รวมค่าติดตัั้งไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
เอกสารแนบ