ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๑๒ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ