ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                              วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ ทรัพย์สิน จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ณ เมรุชั่วคราววัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ในการนี้ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้พิพากษา และคณะข้าราชการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาค ๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช