ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
        ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในโอกาสทรงร่วมการแข่งขัน KIRIWONG Cross Country ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช