ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66 ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66 ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
              ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมและผู้เข้าร่วมรับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่  66  ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช