ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

              ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช               

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
ผบ.1531/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1991/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.313/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.447/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.99/48
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1989/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1990/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1992/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2021/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2668/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2767/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2931/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3180/58
ตรวจสอบการส่งตัวจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3348/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3579/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.375/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.3777/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.591/56
นัดพร้อมฟังผลการชำระฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.589/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.590/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.591/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.623/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.925/56
ไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ