หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ผบ.529/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.543/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.544/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.545/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.599/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.275/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.466/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.469/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.967/58
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.592/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.593/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.594/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
สว.(พ)1/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2298/58
ถอนฟ้อง/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.380/59
ไต่สวนมูลฟ้อง ทนายจำเลยถามค้าน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.837/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ช.1/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1335/58
ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.139/59
ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.468/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.480/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.481/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.483/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.484/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.485/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.486/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.487/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.488/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.498/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.499/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.530/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.588/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.589/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.590/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.591/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.596/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.598/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1048/58
นัดพร้อมตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.106/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.467/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.470/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.471/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.472/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.473/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.474/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.475/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.476/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.478/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.480/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.481/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.482/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.483/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.484/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.485/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.487/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.488/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.489/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.490/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.491/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.492/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.493/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.494/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.495/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.525/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)