ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
ผบ.13/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1309/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1324/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1209/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1210/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1254/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.25/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.47/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.551/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
เวลา 9.00 น.
พ.589/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.62/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.624/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.642/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ส.1/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1052/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.187/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.283/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3541/59
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้
เวลา 9.3
อ.4111/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.4514/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.