ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ผบ.103/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.151/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.20/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.285/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.60/61
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.64/61
แก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.893/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.113/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.289/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.91/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1175/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1876/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1934/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1935/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.233/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.242/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3983/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.